Top-10 svenska sagoberättare

Här här jag sammanställt en lista med vad jag tycker är 10 av våra bästa svenska sagoberättare med länkar till olika sagor de läst in. Listan är inte graderad utefter vem jag tycker är ”bäst” utan är endast en sammanställning av dessa tio.