Priser (Alla priser är i svenska kronor på faktura exklusive Moms). Paketpriser kan arrangeras vid önskemål.

E-learning – utbildningsfilmer/ljud-guider

Per minut: 100sek

Minimum pris (Upp till 5 min): 1000sek

Exempel minimum: 5 min = 1000sek
Exempel: 30 minuter färdigredigerad e-learning = 100×30 = 3000sek

Interna presentationsfilmer för företag/organisationer/myndigheter m.m (ej på offentlig Youtube/Vimeo-kanal, men privat video-kanal är ok).

Minimum (upp till 5 min): 1000sek

Därefter 100sek/min, så exempelvis en 10 min intern presentationsvideo = 1500sek.

IVR (telefon, on-hold-meddelanden):

Mnimum 650sek för upp till 100 ord. 101 – 500 ord 1200sek, 501-1000 ord 2000sek

Explainer Video/Företagsvideo för Youtube/Vimeo/sociala medier, hemsida, icke-betald marknadsföring:

Upp till 2 minuter: 1500 sek
Över 2 min upp till 5 min: 2500sek
5-10 min: 3500sek

Över 10 min: fråga om pris
Synkning: + 50% av priset

Ljudboksinläsning:

1800sek/färdigredigerad timme

Reklam:

Internet betalda pre-rolls /Youtube annons (1 lång + 2 nerkortade versioner)
1 år: 8000sek
2 år: 15.000sek

Internet + TV (1 år flera versioner): 12.000sek
2 år (vid beställning direkt): 18.000sek
3 år (vid beställning direkt): 25.000sek

TV-station – Show Trailer (Program-trailers):
Upp till 5 korta manus/omgång: 6000sek
6-10 korta manus/omgång: 12.000sek
Över 10 korta manus/omgång: enligt överenskommelse

Radio och TV, 20s och 30s (max 1 års buyout):
Radio lokal 20 eller 30s :1000sek, 1500sek
Radio Nationell 20s: 4500sek
Radio Nationell 30s: 5500sek
TV lokal: 2500sek
TV Nationell/Kabel 20 s: 6500sek
TV Nationell/Kabel 30 s: 8000sek

Programpresentation TV (Max 1 års buyout) (”Programmet presenteras av…”) : 3500sek

Bio (6 månader)
10.000sek

Internet Pre-rolls, TV Nationell, Radio Nationell (1 års buyout): 30.000sek
All Media ( Radio, TV, Bio, Internet pre-roll ads): 60.000sek
+ 1 års buyout (75% av summan) + 2 års buyout (50% av summan).